รับสมัครราชการกรมการปกครอง ประจำปี 2566

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้ใช้งานเมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ"