ประกาศ
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2564)
ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564)
ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ประจำปี พ.ศ. 2564
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564)