ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
ประจำปี พ.ศ. 2566
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566)
ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2565
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2565)

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน, พนักงานคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ปกครอง,
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2565
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2565)