กรมการปกครอง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศ กรมการปกครอง
 

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมการปกครองเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และระเบียบวิธีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและระเบียบวิธีการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมการปกครอง  
 
 
   
  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมการปกครอง  
 
 
   

 
 
 
powered by